Свързване към Mitsubishi робот посредством TCP/IP протокол

Управление на асинхронен двигател посредством G120 и S7-1200 на фирма Siemens

Проблем при стартиране на SIMATIC S7-PLCSIM v13

Актуализация на система с девиаторни ключове. Схема с Smart Relay.