Основни методи на декларация в Codesys (Structured text)

четвъртък, 19 юли 2018 г.

Здравейте колеги. 

 В тази кратка статия съм решил да ви опиша основните методи за декларации в Codesys. Ще ви покажа как се създават нови променливи, стрингове, масиви. Декларациите са абсолютно валидни за всички софтуери който са базирани на езика за програмиране “Structured text” (ST), дефиниран в стандарта IEC 61131-3. 


Първо ще започна с деклариране на променлива. 

                       TestVar: INT; 

 Декларираме променлива с име “TestVar” от тип Integer. 

При декларацията можем да използваме бързите клавиши за деклариране,а те работят последния начин: Името на променливата : първата буква от типа -> CTRL+ enter.
 олзваме буквите както следва:

- I – INT 
- S - STRING 
- B - BOOL 
- R - REAL 

Ако не напишете нищо след името на променливата, а просто натиснете CTRL+ Enter , автоматично ще декларирате променлива от тип BOOL. 

Деклариране на променлива с инициализираща стойност. 

                      TestVar: INT := 10; 

Това означава, че при първото извикване на променливата, тя ще има някаква стартова стойност. За пример ще дам, всеки един цикъл. Винаги трябва да имаме начална стойност, от която да започне броенето. Също така инициализиращата стойност може да бъде друга променлива.

                       ТestVar1: INT:= 50; 
                       ТestVar: INT :=ТestVar1 ; 

Деклариране на стринг с дефинирана дължина.

                      ТestString: STRING(80); 

В случая казваме, че дължината на стринга е от 80 символа. Можем да декларираме и инициализираща стойност на стринга. 

                       ТestString: STRING:= 'Hello World'; 

Деклариране на масив с инициализираща стойност. 

                       TestArray: ARRAY[1..5] OF INT := [1,2,3,4,5]; 

В случая даваме освен големината на масива, също така и всичките инициализиращи стойности. Индексите на масива могат да бъдат както [1..5], също и [50..70], всичко зависи от целите на задачата. 

Деклариране на многомерен масив. 

                       TestArray: ARRAY[0..10,0..5] OF INT; 

В случая декларираме двумерен масив, в който всички стойности ще бъдат от целочислен тип.

Деклариране на пойнтер. 

                     TestPointerToStrArray : POINTER TO STRING ( 50 ); 

Деклариране на пойнтер към масив от стрингове. 

                     TestPointerToStrArray : POINTER TO ARRAY[1..50] OF STRING ( 50 ); 

 Тук декларацията е много подобна на предната, с разликата, че първо казваме каква да е размерността на масива, и след това размерността на стринговеете. Ако имате накакви въпроси или забележки, ще се радвам да ги прочета в коментарите. Също така можете да ми задавате въпроси и на посочения имейл. 

 If you have any questions about the article, or with the Codesys programing at all, please don't hesitate to write me email.
Share /

Няма коментари

Публикуване на коментар

About me

This is my personal blog. My articles are about programming and adjustment of a lot of Automation tools, like PLC, Robots, cameras and so on. My favorite topics are programming of Mitsubishi robots, Siemens,Wago and Beckhoff PLC. Also adjusting and creating Visual Builder inspections.

And some of my hobby

© Милчев! Code and Control
designed by templatesZoo