Hello, guys.


In this article I want to tell you about a problem I encountered , and my solution.
Probably there are a few different solutions, but I will tell you about mine.


It’s about
SIMATIC S7-PLCSIM v.13 software, with SIMATIC S7-1200 1212CAC/DC/RLY hardware.


When I try to start PLCSIM v.13 SP1,with TIA PORTAL on Windows 7 64 bits, I get the following error message:Fig 1. Error message Also when I try to go in Simulation Mode on Tia portal, there was also an error message: Тhe totally integrated automation portal has encountered a problem and needs to close

First, I try to follow the instructions, shown in the error message. I put the disc in the PC and start the repair. Unfortunately, it was useless ,and I tried another  method.. the working method.SOLUTION:
1.    Go to Updates for PLCSIM V13 SP1  and download the update.
2.    Download both files:
3.    IMPORTANT: Download the both files in one directory.
4.    Execute SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP1_Upd1.exe   
5.    Follow the instructionsIf you have any questions about the article, or with the Mitsubishi robots at all, please don't hesitate to write me an email.

Mitsubishi robots: Параметри част 1

неделя, 25 март 2018 г.
Здравейте колеги.

Започвам да правя една серия от статии в които ще разписвам един от най-важните сегменти при програмирането и настройка на индустриални манипулатори на фирма Mitsubishi, а именно параметрите.
Започваме със категория Movment parameter , тъй като там се намират параметрите които се използват най-често.


Motion Limit (Ограничаване на движенията)
 Ограничение на движението може да бъде направено в двете основни координатни системи а именно : Joint movement range и XYZ movement range .

-     За да зададем ограничение в Joint координатната система можем да използваме интерфейса в менюто Movement parameter -> Motion limit , или да променяме стойностите на параметъра „MEJAR“. Което и от двете да изберем трябва да запомним няколко важни неща:

*   Лоша практика е да се увеличават ограниченията в движенията, защото това може да доведе до достигане на механичните стопери на робота.

*   Ограниченията се задават, като се съобразява в двете граници долна и горна, да е поставен съответния положителен или отрицателен знак.


-     За да зададем ограничение в XYZ координатната система можем да използваме интерфейса в същото меню, или да променяме параметъра “MEPAR”. Общо взето рестрикциите при него са подобни, както при първият.Motion Limits

Фиг.1 Меню Motion Limit Parameter

JOG
От менюто JOG можем да прави настройка на оперативните скорости, когато управляваме робота в режим „Joint jog” или в „XYZ Jog”. Съответно имаме да настроим следните параметри:
               За Joint JOG:
-        H-Inching - стъпката в градуси(deg) когато сме избрали High Unit за скорост.
-        L-Inching - стъпката в градуси(deg) когато сме избрали Low Unit за скорост.

За XYZ JOG:
-        H-Inching - стъпката милиметри(mm) когато сме избрали High Unit за скорост.
-        L-Inching - стъпката в милиметри(mm)  когато сме избрали Low Unit за скорост.

Фиг.2 Меню JOG Parameter
HAND
За параметъра HAND както и неговите подменюта, ще има цяла отделна статия.
Weight and Size
Това е менюто в което можем да подадем информация на робота за физическите характеристики на инструмента. Това в общия случай е необходимо ако целта ни е да направим оптимизация на съотношението Скорост/Време за изпълнение на движение, или да използваме функцията Оadl”.

               Work
-        Weight [Kg] – задаваме теглото на детайла който ще вдига робота
-        Size[mm]  по X,Y,Z – задаваме физическите размери на детайла
-        Center of gravity position[mm]  по X,Y,Z – трябва да пресметнете центъра на тежестта по всяка една от осите и да ги въведете във съответните полета.


               Hand
-        Weight [Kg] – задаваме теглото на инструмента
-        Size[mm]  по X,Y,Z – задаваме физическите размери на инструмента, измерени от началото на координатната система на инструмента, или по-точно казано, премерени от края на фланеца на последната става.
-        Center of gravity position[mm]  по X,Y,Z – трябва да пресметнете центъра на тежестта по всяка една от осите и да ги въведете във съответните полета.

Фиг.3 Меню Weight and size Parameter

Така завършва първата част от поредица статии описващи параметричните възможности на роботите на фирма Mitsubishi.

Ако имате каквито и да е въпроси свързани със статията, или със роботите като цяло, можете да ги зададете в коментарите или на имейл.


If you have any questions about the article, or with the Mitsubishi robots at all, please don't hesitate to write me email.

About me

This is my personal blog. My articles are about programming and adjustment of a lot of Automation tools, like PLC, Robots, cameras and so on. My favorite topics are programming of Mitsubishi robots, Siemens,Wago and Beckhoff PLC. Also adjusting and creating Visual Builder inspections.

And some of my hobby

© Милчев! Code and Control
designed by templatesZoo