Свързване към Mitsubishi робот посредством TCP/IP протокол