Актуализация на система с девиаторни ключове. Схема с Smart Relay.